Körkort med automatväxlad bil

18.12.2019

Körkort med automatväxlad bil
Körkort med automatväxlad bil

Enligt bilförbundets informationsenhet så var 69% av alla nyregistrerade bilar mellan januari-september 2018 automatväxlade. år 2014 var det 48%.