Körkort som 17-åring

20.12.2019

Det är nu möjligt att skaffa ett B-kort vid 17 års ålder om du behöver det för exempel kvällsjobb eller ......... 

95% av alla som söker får tillståndet så då ni söker om tillståndet kan ni anmäla er till bilskolan så får vi snabbare fixat kortet åt er.

Läs mer på

https://ajokortti-info.fi/sv/skaffa-korkort/att-skaffa-personbilkorkort/undantag-fran-alderskraven-for-kategori-b