Undervisningstillstånd
Vad bör du tänka på

Vill du lära dina barn dina dåliga ovanor att köra oekonomiskt? Ta hjälp av en proffs vad du borde tänka på och spara upp till 20% på bränslekostnader med rätt körteknik 

Det är lättare att lära sig nya saker än att ändra på ett beteende som 

Vet du som lärare hur du skall lära ett ekonomiskt körsätt så att elven kan köra ekonomiskt (bl.a motorbromsa) 

med rätt körsätt spara man runt 10% 

HANDLEDARUTBILDNING ÄR NÖDVÄNDIG VID PRIVAT ÖVNINGSKÖRNING.

Många elever kombinerar körkortsutbildningen med att övningsköra privat. För att göra den privata körtiden så effektiv som möjligt rekommenderar jag att handledaren följer med på en eller flera lektioner. Läraren kan då ge tips och råd för fortsatt träning på egen hand.

Vill du börja övningsköra hemma, rekommenderar jag att du  som elev samt din handledare genomgå en handledarutbildning. Handledarutbildningen är frivillig  och jag föreslår att ni genomgår den vid ett och samma tillfälle. Detta för att båda ska kunna delta i gemensamma diskussioner som vi har under utbildningens gång.

Utbildningen pågår i ca 3,5 timmar.

 

VARFÖR HANDLEDARUTBILDNING?

VARFÖR HANDLEDARUTBILDNING?

Denna utbildning ger en betydelsefull kunskap till både handledaren och eleven om övningskörningen sker hemma.

Handledarutbildningen ger information om:

 • handledarens ansvar vid övningskörning.
 • vikten av kör- och trafikerfarenhet för den allmänna trafiksäkerheten.
 • vilka krav som gäller vid förarprov,  teoriprovet och uppkörning, trafikregler, planerad körning, trafiksäkerhet, miljö samt EcoDriving körning.
 • tolkningen av olika trafiksituationer och hur dessa kan utläsas olika beroende på körerfarenheten man har.

För att traficom skall kunna godkänna dig som elev måste du ha:

 • ett giltig körkortstillstånd
 • fyllt 15 år och 9 månader
 • en godkänd id- handling

För att Traficom skall kunna godkänna din handledare måste denne ha:

 • fyllt 24 år
 • haft körkortet i minst 5 år och inte fått det återkallat i mer än tre månader, under de senaste åren.
 • ej haft körkort med villkor om alkolås de senaste åren.
 • ett körkort utfärdat i Sverige eller annat land inom EES
 • vana och skicklighet av att köra bil.

Efter genomförd och godkänd utbildning rapporterar bilskolan direkt till Transportstyrelsen. Därefter blir utbildningen godkänd och ni kan börja övningsköra privat.