Körförbuds kurs

Om polisen meddelat dig körförbud

Kontakta oss så snabbt du fått körförbudet.  (Kurspris 199€)

Följande kurs ordnas 10,9 kl 10.00 vid Akso Trafikskola

Innehåller 4 teorilektioner där man går igenom vad som ledde till att man fått körförbud och hur man framöver undviker situationer som leder till risksituationer. Boka här